Over de organisatie

Achtergrondgegevens

Stichting Khaki Support Fonds, ook wel ‘het Khaki Fonds’ is opgericht in november 2006. Sinds 2008 is het Khaki Fonds een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig geregisteerd bij de Belastingdienst. Het Khaki Fonds is een ‘Particulier Initiatief’, d.w.z. een kleinschalig initiatief gericht op ontwikkelingssamenwerking.

Het Khaki Fonds heeft een driekoppig bestuur. De voorzitter is Corina van der Laan; de secretaris is Claude Mushikangondo; de penningmeester is Otto van der Laan. Met hen werken vrijwilligers, in Nederland en in Congo.

Het RSIN ofwel fiscaal nummer is 817253373. Het Kvk nummer is 27293920 (KvK Den Haag). SBI code is 94993 (steunfondsen).

Wie zijn de mensen achter Khaki Fonds?

De Stichting is opgezet in 2006 door het echtpaar Claude Mushikangondo en Corina van der Laan, toen zij nog in Khartoem woonden. Zij betaalden al het schoolgeld voor een aantal kinderen uit hun eigen kennissenkring maar wilden meer doen. Ze zagen veel arme families om hen heen waarvan de kinderen thuis zaten omdat er geen geld was voor school. Op de foto’s: Claude en Corina in 2014 en in 2022.

Daarnaast zijn er lokale vrijwilligers in ‘het veld’. Zij dragen jongeren voor, begeleiden hen, zorgen dat schoolgeld op tijd betaald wordt, en signaleren als er een probleem is, zodat ingegrepen kan worden.

kerstmis-2

Wat is het doel en beleidsplan van het Khaki Fonds?

Het Khaki Fonds heeft als doel (wees)kinderen en jongeren te helpen naar school te gaan of te gaan studeren door studie/schoolgeld te betalen. In Afrika wordt men als wees beschouwd als men één ouder mist. Als de vader wegvalt in een Afrikaanse familie betekent het meestal dat er geen inkomen meer is, en belandt de moeder met kinderen in armoede. De Khaki-kinderen wonen allemaal wel gewoon bij familie of verzorgers want dat is doorgaans beter voor hen dan in een weeshuis te worden opgevangen. Ook richt het Khaki Fonds zich vooral op meisjes omdat zij een achterstand hebben t.o.v. jongens op het terrein van sociaal-economische ontwikkeling. Het doelcijfer is om circa 80 % meisjes te steunen. Kinderen uit alle etnische en religieuze groepen komen in aanmerken; er is geen voorkeur voor één bepaalde afkomst. Criterium is: wie heeft zonder Khaki Fonds’ steun geen kans om naar school te gaan? De selectie wordt gedaan door de Khaki-vrijwilligers in overleg met het Khaki bestuur.

Het idee achter het Khaki Fonds is dat onderwijs de sleutel is naar een betere toekomst. Investeren in scholing van kinderen is ook een manier om gemeenschappen structureel uit armoede en achterstand te halen. In de visie van het Khaki Fonds heeft iedereen recht op onderwijs en is schoolgeld DE grote hindernis om kinderen in Afrika naar school te krijgen.

Het Khaki Fonds richt zich op middelbaar en hoger onderwijs; reden is dat op dat niveau de meeste ‘winst’  is te behalen in termen van verandering in de levens van kinderen en hun naaste familie: een afgestudeerde kan direct werk zoeken. Ook werkt het als een inspirerende voorbeeld voor andere families als jonge afgestudeerde vrouwen hun eigen leven opbouwen i.p.v. geheel afhankelijk te zijn van hun familie of echtgenoot.

De studenten en de verzorgers van de kinderen kiezen zelf de school/instelling die het beste lijkt, maar de Khaki vrijwilligers houden wel in de gaten dat dit geen buitensporig duren scholen zijn. De vrijwilligers betalen vaak zelf de scholen en/of betalen het schoolgeld uit na ontvangst van schoolresultaten en papieren ontvangstbewijzen van de vorige betaling. Nu de technologie beter is en veel mensen ‘mobile wallets’ hebben maken we ook geld over via het mobiele netwerk.

Activiteiten:

  • Selecteren (zoeken, interviewen en beoordelen) van jongeren die gemotiveerd zijn en niet zonder steun naar school kunnen
  • Monitoren van hun voortgang
  • Verifiëren van betaalbewijzen en kostenopgaven
  • Uitbetalen van school/studiegeld aan student(e)
  • Aansturen van vrijwilligers in Kinshasa
  • Contact houden met en waar nodig coachend optreden richting studenten
  • Jaarverslagen en financiële overzichten schrijven
  • Fondsen werven
  • Communicatie via website en nieuwsbrieven

Financieel beheer

Omzet is tussen de 8000-16.000 per jaar afhankelijk van de inkomsten en het aantal studenten. Secretaris beoordeelt of kostenopgave correct is. Voorzitter bepaalt of er kan worden uitbetaald. Penningmeester maakt het geld beschikbaar. In Kinshasa heeft met geen bankrekeningen, dus moet een money transfer agency worden gebruikt. Transfers vanaf zakelijke rekeningen is helaas niet mogelijk en daarom schiet de voorzitter het voor, waarna de penningmeester haar het gepinde geld geeft, na onderbouwing van de uitgave (bewijs van transfer).

Beheer van reserve

Er wordt naar gestreefd om geen reserve aan te houden. Uitgaven volgen de inkomsten. Wanneer het banksaldo meer bedraagt dan 150 % van de gemiddelde jaaromzet wordt opschaling gepland. D.w.z. er worden dan meer kandidaten geselecteerd om te ondersteunen.