Khartoem en Kinshasa d.w.z. KhaKi

De naam KhaKi fonds komt van Khartoem en Kinshasa.

Op dit moment zijn we actief in Kinshasa met een groep van 19 kinderen en jongeren. Hieronder staan de meeste op de foto met Claude (middenachter met lichtblauw hemd)

De activiteiten in Khartoem moesten we helaas stopzetten omdat het niet meer mogelijk is geld over te maken en omdat onze vrijwilliger het niet meer veilig vond onder de ontheemden te werken. Ook hebben we er geen actief netwerk meer van mensen die kunnen helpen.

In Kampala gaan we vanaf 2023 vier jonge meiden steunen met middelbaar en voortgezet onderwijs. Zij komen uit Zuid-Soedan en zijn met hun familie gevlucht. We hopen in de toekomst meer meisjes en jonge vrouwen uit Zuid-Soedan te kunnen steunen.

De naam KhaKi laten we voorlopig zo, in de hoop dat we op een dag weer iets kunnen betekenen voor studentes in Khartoem.